Marie Mesršmídová

ZUŠOPEN_VOL2__2Jmenuji se Marie Mesršmídová.

Na zdejší škole vyučuji obor hra na klavír. Vystudovala jsem šestiletou konzervatoř v Kroměříži, JAMU v Brně ve třídě prof. MUDR Otakara Vondrovice. Celé studium jsem se aktivně věnovala komorní hře, zejména v pěvecké třídě prof. Viléma Přibyla, na smyčcovém oddělení prof. Bohumila Smejkala a prof. Adolfa Sýkory. Účinkovala jsem v klavírním triu a komorním orchestru na cembalo. Intenzivně jsem se věnovala zpěvu (díky výuce na lidové škole umění ve sboru Moravan a zejména ve sboru Moravští Madrigalisté pod vedením prof. Jiřího Šafaříka, se kterým jsem podnikla mnoho zájezdů do zahraničí. Po studiu na JAMU jsem učila 4 roky na konzervatoři v Kroměříži. Pak jsem se přestěhovali do Prahy. V Praze učím již 35 let na ZUŠ, krátkou dobu také na KJJ metodiku, vyučovatelskou praxi. Sedm let jsem navštěvovala Metodiku klavírní hry na HAMU u prof. Aleny Vlasákové. Zhruba 20 let vypomáhám hrou na varhany v kostele sv. Františka na Praze 4 -  Chodově. Jsem vdaná, mám dva dospělé syny.

V_Petrov02

Comments are closed.