Pěvecké oddělení


POPěvecké oddělení


Pěvecké oddělení na naší škole má pět vyučujících pedagogů a vyučuje se jak zpěv sólový, tak i komorní a sborový. Žáci mohou se zpěvem začít již v předškolním věku a prozpívat se mohou dvěma studijními stupni – I.stupeň (1.-7.roč.), II.stupeň (1.-4.roč.). Žáci, zpěváci, pak svojí dovednost mohou předvést na třídních koncertech, ale i na koncertech pěveckého oddělení či na společných školních koncertech. 
Novinkou letošního školního roku byla vánoční akce pořádaná ZUŠ v kostele sv.Anežky na Spořilově, kde většina žáků zpívala ve sboru při provedení České mše vánoční – Hej, mistře(J.J.Ryby) a Ti nejlepší obsadili sóla. Doufáme, že se v této započaté tradici bude i na dále pokračovat.
Pravidelně se také naši žáci úspěšně zúčastňují různých pěveckých soutěží.

Na naší škole vyučují:

Anna Vršinská

Marie Balková

Monika Dušíková

Hejzlarová Karolína

 

Comments are closed