Advent žáků ZUŠ Vadima Petrova

Advent. Doba očekávání. Jak na ni nahlížejí naše ratolesti? Na výstavě, kterou jsme otevřeli vernisáží 29. 11. 2016 můžete nahlédnout pod šikovné ruce našich žáků Výtvarného oboru. Výstava bude plynout celým adventem a k vidění je v kostele sv. Anežky na Spořilově. Pokud jste tedy nestihli vernisáž, nezoufejte! Stále se můžete potěšit návštěvou výstavy. 🙂  Vernisáže se zúčastnil i významný Lucemburský výtvarník Českého původu pan Ota Nalezinek. Můžete ho vidět na fotografii č. 2

Číst dále

Můj Karel IV.

10. 11. v Sále architektů Staroměstské radnice proběhla výstava “ Můj Karel IV. “ pohledem žáků Základních uměleckých škol. Výstava je pořádána pod záštitou paní Ing. Mgr. Ireny Ropkové, radní HMP. Výstava je přístupná široké veřejnosti. Kromě našich žáků se na výstavě podílela většina Pražských ZUŠ. Moderování vernisáže se ujal brilantně Miloslav Klaus – ředitel ZUŠ Charlotty Masarykové. Zúčastněné pozdravila ředitelka školského odboru MHMP Mgr. Lenka Němcová.

Číst dále

Slavnostní setkání s Vadimem Petrovem u příležitosti udělení čestného názvu škole

Základní umělecká škola Vadima Petrova slavnostně přijala čestný název. V podvečer 1. 11. 2016 jsme měli tu čest setkat se s Vadimem Petrovem k této příležitosti. Na krásném slavnostním večeru zazněla hudba Vadima Petrova , kterou provedli naši žáci. Poprvé se na půdě našeho koncertního sálu představil sbor našich nejmladších žáků Jiřičky. Žáci výtvarného oboru vytvořili krásné kulisy na motivy Petrovovských pohádek. Večer vygradoval zajímavou společenskou konverzací.

Číst dále

Modelování na Výtvarném oboru

Po instalaci nových lavic do našeho Výtvarného oboru se žáci pustili i s panem učitelem do modelování. Žáci prošli novou zkušeností. Na výtvarném oboru se seznámili se sochařskou hlínou a pokusili se vymodelovat ruku. Děti také provedly přípravu na další hodinu a připravily si válečky v duchu “ Mezopotamie “ pro další výtvarnou zkušenost, která bude tentokrát s grafickou experimentální technikou. Těšíme se na další hodinu! 🙂

Číst dále

Základní umělecká škola Vadima Petrova sází na kvalitu

O jaké kvalitě to hovoříme? V tomto příspěvku především o kvalitě Literárně dramatického oboru. Nově je pod patronátem našeho vynikajícího herce a člověka zásadového – Ondřeje Vetchého, který navštívil naši ZUŠ na hodině herečky a pedagožky Jany Holcové. Jana Holcová vede LDO od září roku 2016 a na děti působí svým okouzlujícím temperamentem. Její hodiny je radostí pozorovat. Dynamická hodina, děti nadšené ve spolupráci. To vše si můžete prohlédnout na našich fotografiích a videu, které jsme pro vás zachytili ve středu 5. října.

Číst dále

Zvuky andělských trub se linou po chodbách naší školy

Zatím co někteří z nás, jako žáci, chodívali kdysi do ředitelny pykat za své lumpárny, žáci pana ředitele Mgr. Josefa Zámečníka chodí do ředitelny rádi a čerpají ze zkušeností profesionálního trubače. Josef Zámečník se neváhá chopit trumpety a vše svým žákům s úsměvem předvede a vysvětí. Pozorně naslouchají i některé maminky. Užijte si s námi tyto fotografie!

Číst dále

Jak jsme na Výtvarném oboru strávili čas s krávou

Nenechte se zmást! Na výtvarném oboru pod vedením MgA. Matěje Zámečníka jsme si připomenuli památku excelentního malíře Jeana Dubuffeta, který nedávno oslavil své výročí. Tento francouzský malíř z rodiny vinaře je otcem moderního výtvarného stylu ART BRUT. Malíři, kteří žijí styl ART BRUT, chtějí malovat s čistotou jako děti. Chtějí si zachovat tuto invenci a upřímnost, která je dětem vlastní. Jaký je opačný pohled, tedy pohled dětí ZUŠ Vadima Petrova na dílo Jeana Dubuffeta? To si můžete užít na našich fotografiích. Po vzoru Dubuffeta jsme malovali krávu – jeden z jeho nejslavnějších motivů. Jak naše společné úsilí dopadlo, si můžete prohlédnout na fotografiích.

Číst dále