Třetí Spořilovská „Rybovka“ V podání ZUŠ Vadima Petrova a ZUŠ Senec

Třetí Spořilovská "Rybovka" V podání ZUŠ Vadima Petrova a ZUŠ Senec (Slovensko). dne 18. 12. 2018 v kostele sv. Anežky České na Spořilově.
  • Sbírka na nové varhany do kostela sv. Anežky české 68349399/0800, Variabilní symbol 55555 více na farnost-sporilov.cz
DĚKUJEME!    

Comments are closed.