Výtvarný obor

 • Nástup do školního roku 2019/2020  / - 2. 9. 2019 / - 3. 9. 2019 / - 4. 9 . 2019/ Dle Vašeho sjednaného rozvrhu s pedagogem 


Kufřík pro žáky Výtvarného oboru

Kufrík pro každého žáka - tak i desky je možné ponechávat na VO (Venujte prosím pozornost pracovnímu odevu pro žáky.
 • Pracujeme s materiály, které jsou špatně pratelné, oblečení muže být poničeno.) Pro čištění rukou neváhejte přibalit dětem krém mastného typu (indulona, nebo jiné)
 
 • Desky na výkresy A0 (pro sourozence stačí jedny)
Desky opatřete Jménem a příjmením v pravém horním rohu desek Desky budou uchovávány na VO a komplexně si je žáci odnesou po pololetí, nebo na konci školního roku, vyjímajíc práce soutěžní, nebo vystavené

Obsah kufru:

 • Základní sada barev – tempery/ akryl – vetší běloba a černá
 • Paleta - doporučuji paletu bez prohlubní nebo platovou destičku (kvůli správnému míchání barev)
 • Vodovky – základní sada
 • Tuš černá – 2ks, nebo 1 větší
 • Pastelky – v ideálním případe akvarelové
 • Štětce – kulaté, základní sada, ploché, základní sada a dva široké (široký cca číslo 40)
 • Tužky – 4B - 8B, mikro tužka, verzatilka
 • Fixativ – postačí laciný lak na vlasy
 • špejle
 • Guma – klasická, měkká, i plastická
 • Ořezávátko
 • Nůžky
 • Lepící páska papírová
 • Lepidlo – Herkules (dispercol)
 • Hadřík
 • Pracovní oděv – (plášť, staré tričko, košile, pláštěnková vesta) s rozvahou, dle úvahy rodičů
 • Ručník
nerad bych dělal reklamu, ale z vlastní zkušenosti radím. Hornbach za rozumnou cenu prodává kvalitní štětce, tak - i akrylové barvy - a další vybavení, které bohatě stačí k naší produkci. Občas se v poměru cena/výkon vyplatí hlídat Lídl, kde se také dají koupit poměrně slušné akryly/štětce. Lepší než sadu malých barev je koupit vetší základní spektrum Doporučuji: Modrá, červená, žlutá, okr, černá a bílá.

Vítejte na Výtvarce!

„V čem tedy záleží velikost, tajemství génia? Nejen v talentu samotném, ale v mohutnosti pudové, ve velikosti a síle jeho citů, vášní a chtění, v jeho velikosti mravní. Velikost umělcova  podmíněna je jeho velikostí lidskou. Jen budeš-li velikým člověkem, můžeš být i velikým umělcem.“ 1 Tak napsal Jan Zrzavý ve svých vzpomínkách. Vzdělání na základní umělecké škole ve výtvarném oboru by mělo především otevírat obzory žáků a podporovat jejich svobodnou mysl. Zásadní je rozvoj osobnostní kulturnosti každého jednotlivce a jeho talentu. Pokusíme se společně rozklíčovat inklinaci k typu vyjádření. Budeme společnými silami hledat to, co žák může sdělit svou tvůrčí činností. Budeme společně prohlubovat a budovat vztah ke kultuře. Výtvarno je jazykem, ke kterému budeme společně hledat cestu. MgA. Matěj Zámečník - pedagog výtvarného oboru ZUŠ Vadima Petrova
Vyučujícím pedagogem výtvarného oboru je MgA. Matěj Zámečník Vyučujícím pedagogem výtvarného oboru je Martina Krajská


Školné v ZUŠ    školné 2018 2  

Comments are closed.