Výtvarný obor

VO – Výuka v posledním týdnu před prázdninami

V Pondělí, dne 25. 6. 2018 v rozmezí od 15.00 do 17.00 si žáci VO Matěje Zámečníka mohou vyzvednout své práce. – Jedná se o poslední hodinu tohoto školního roku. 


Vítejte na Výtvarce!

„V čem tedy záleží velikost, tajemství génia? Nejen v talentu samotném, ale v mohutnosti pudové, ve velikosti a síle jeho citů, vášní a chtění, v jeho velikosti mravní. Velikost umělcova  podmíněna je jeho velikostí lidskou. Jen budeš-li velikým člověkem, můžeš být i velikým umělcem.“ 1 Tak napsal Jan Zrzavý ve svých vzpomínkách.

Vzdělání na základní umělecké škole ve výtvarném oboru by mělo především otevírat obzory žáků a podporovat jejich svobodnou mysl. Zásadní je rozvoj osobnostní kulturnosti každého jednotlivce a jeho talentu. Pokusíme se společně rozklíčovat inklinaci k tipu vyjádření. Budeme společnými silami hledat to, co žák může sdělit svou tvůrčí činností. Budeme společně prohlubovat a budovat vztah ke kultuře. Výtvarno je jazykem, ke kterému budeme společně hledat cestu.

MgA. Matěj Zámečník – pedagog výtvarného oboru ZUŠ Vadima Petrova

 
Školné v ZUŠ 

 

školné 2018

Vyučujícím pedagogem výtvarného oboru je MgA. Matěj Zámečník

Vyučujícím pedagogem výtvarného oboru je Martina Krajská

VO 2017_18

Rozvrh v PDF: ZDE

 

Co nachystat na VO? Dočtete se ZDE

2

 

Comments are closed