Výtvarný obor

Dne 15.1.2019 od 14.00 se uskuteční doplňkové talentové zkoušky na Výtvarný obor ZUŠ Vadima Petrova.

Talentová zkouška se koná na adrese:


Učebna Výtvarného oboru

Boční II. 1220/7

Praha 4 – Spořilov

141 00


Po úspěšném vykonání talentové zkoušky budete moci nastoupit již ve druhém pololetí školního roku 2018/2019. Součástí talentové zkoušky bude výtvarný úkol, pro jehož vykonání budou na místě připravené veškeré prostředky. Druhou částí talentové zkoušky jsou výtvarné práce – 3. až 6 kusů obrázků, nebo foto prostorových prací.

  • Do přípravného studia MgA. Matěje Zámečníka přijmeme maximálně 6 uchazečů

  • Do 1. stupně MgA. Matěje Zámečníka přijmeme maximálně 4 uchazeče

  • Do 1. stupně Martiny Krajské maximálně 2 uchazeče

PDF ke stažení ZDE

Vítejte na Výtvarce!

„V čem tedy záleží velikost, tajemství génia? Nejen v talentu samotném, ale v mohutnosti pudové, ve velikosti a síle jeho citů, vášní a chtění, v jeho velikosti mravní. Velikost umělcova  podmíněna je jeho velikostí lidskou. Jen budeš-li velikým člověkem, můžeš být i velikým umělcem.“ 1 Tak napsal Jan Zrzavý ve svých vzpomínkách. Vzdělání na základní umělecké škole ve výtvarném oboru by mělo především otevírat obzory žáků a podporovat jejich svobodnou mysl. Zásadní je rozvoj osobnostní kulturnosti každého jednotlivce a jeho talentu. Pokusíme se společně rozklíčovat inklinaci k typu vyjádření. Budeme společnými silami hledat to, co žák může sdělit svou tvůrčí činností. Budeme společně prohlubovat a budovat vztah ke kultuře. Výtvarno je jazykem, ke kterému budeme společně hledat cestu. MgA. Matěj Zámečník - pedagog výtvarného oboru ZUŠ Vadima Petrova
Vyučujícím pedagogem výtvarného oboru je MgA. Matěj Zámečník Vyučujícím pedagogem výtvarného oboru je Martina Krajská


Školné v ZUŠ    školné 2018      

Co nachystat na VO? Dočtete se ZDE

2  

Comments are closed.