Výtvarný obor


Vážení rodiče,

Dne 19. 12. 2017 se z důvodů konání celoškolní akce, ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ Jakuba Jana Ryby, ruší tradiční odpolední výuka Výtvarného oboru ( PS 14.45 – 16.15 hodin a 1.st. 16.30 – 18.45) . Akce se koná v kostele sv. Anežky České na Spořilově. Společně s tradiční „Rybovkou“ bude zahájena výstava výtvarného oboru – tam též. Akce se koná od 19.00 hodin. Těšíme se na hojnou účast!
Děkujeme za pochopení

s úctou a pozdravem

MgA. Matěj Zámečník – pedagog VO


Vítejte na Výtvarce!

„V čem tedy záleží velikost, tajemství génia? Nejen v talentu samotném, ale v mohutnosti pudové, ve velikosti a síle jeho citů, vášní a chtění, v jeho velikosti mravní. Velikost umělcova  podmíněna je jeho velikostí lidskou. Jen budeš-li velikým člověkem, můžeš být i velikým umělcem.“ 1 Tak napsal Jan Zrzavý ve svých vzpomínkách.

Vzdělání na základní umělecké škole ve výtvarném oboru by mělo především otevírat obzory žáků a podporovat jejich svobodnou mysl. Zásadní je rozvoj osobnostní kulturnosti každého jednotlivce a jeho talentu. Pokusíme se společně rozklíčovat inklinaci k tipu vyjádření. Budeme společnými silami hledat to, co žák může sdělit svou tvůrčí činností. Budeme společně prohlubovat a budovat vztah ke kultuře. Výtvarno je jazykem, ke kterému budeme společně hledat cestu.

MgA. Matěj Zámečník – pedagog výtvarného oboru ZUŠ Vadima Petrova

 
Školné v ZUŠ 

 pro školní rok 2017/2018

VÝTVARNÝ OBOR

Studium Studijní zaměření Počet vyuč.

hodin týdně

Výše pololetní

úplaty v Kč

Přípravné studium Přípravná výtvarná výchova 2 1400
Základní studium I. a II. stupně, Přípravné studium II. stupně Skupinová výuka 3 1600

Vyučujícím pedagogem výtvarného oboru je MgA. Matěj Zámečník

Vyučujícím pedagogem výtvarného oboru je Martina Krajská

VO 2017_18

Rozvrh v PDF: ZDE

 

Co nachystat na VO? Dočtete se ZDE

2

 

Comments are closed