Výtvarný obor

  • V úterý, dne 4. 6. 2019 odpadá výuka výtvarného oboru z důvodu konání přijímacího řízení. Výuku si žáci mohou nahradit v pondělí - po předchozí domluvě (postačí e-mail; zpráva; mesenger.. cokoli).
  • V pátek, dne 31. 5. 2019 od 15.00 hodin bude na hlavní budově školy (Dunická) probíhat "ZUŠOPEN". Starší Žáci výtvarného oboru jsou zváni, aby si zamalovali v "plenéru" u školy, ti mladší je mohou přijít podpořit a užít si slavnostní akci. Budu rád, když se dostavíte v hojném počtu.
  • Děkuji za pochopení

Vítejte na Výtvarce!

„V čem tedy záleží velikost, tajemství génia? Nejen v talentu samotném, ale v mohutnosti pudové, ve velikosti a síle jeho citů, vášní a chtění, v jeho velikosti mravní. Velikost umělcova  podmíněna je jeho velikostí lidskou. Jen budeš-li velikým člověkem, můžeš být i velikým umělcem.“ 1 Tak napsal Jan Zrzavý ve svých vzpomínkách. Vzdělání na základní umělecké škole ve výtvarném oboru by mělo především otevírat obzory žáků a podporovat jejich svobodnou mysl. Zásadní je rozvoj osobnostní kulturnosti každého jednotlivce a jeho talentu. Pokusíme se společně rozklíčovat inklinaci k typu vyjádření. Budeme společnými silami hledat to, co žák může sdělit svou tvůrčí činností. Budeme společně prohlubovat a budovat vztah ke kultuře. Výtvarno je jazykem, ke kterému budeme společně hledat cestu. MgA. Matěj Zámečník - pedagog výtvarného oboru ZUŠ Vadima Petrova
Vyučujícím pedagogem výtvarného oboru je MgA. Matěj Zámečník Vyučujícím pedagogem výtvarného oboru je Martina Krajská


Školné v ZUŠ    školné 2018      

Co nachystat na VO? Dočtete se ZDE

2  

Comments are closed.