Literárně-dramatický obor


Literárně dramatický obor je jeden z pěti oborů estetické výchovy.

Podporuje vyjadřování a projev, pomocí jednoduchých her napomáhá najít cestu sám k sobě i ke svému okolí.

Hry na ,,něco, někoho“, hry v roli jiné osoby prohlubují mezilidské vztahy, rozvíjejí schopnost vcítit se do druhého, rozvíjejí empatii, současně odbourávají stydlivost, trému, ostych, případně i strach začlenit se do kolektivu a společnosti. Hry uvolňují tělesné i duševní napětí.

Říkadla, básničky, učení jednoduchých a později složitějších textů rozvíjí slovní zásobu a pamět´. Propojení mluveného slova s hudbou, zpěvem, pohybem vede k muzikálnosti a spontaneitě.

Výsledkem výuky dramatického kroužku nemusí být vždy hotové představení, ale hlavně samotná cesta, rozvoj a vývoj žáka.

Připravujeme studenty ke studiu na umělecké školy, věnujeme se rétorice, odbouráváme lehké logopedické vady u dětí i dospívajících.

Dramatický, divadelní obor dodává sebevědomí a jistotu v běžném životě, rozvíjí originalitu a fantazii.

Literárně dramatický obor je radost!


    školné 2018    

Comments are closed.