Literárně-dramatický obor


Literárně dramatický obor je jeden z pěti oborů estetické výchovy.

Podporuje vyjadřování a projev, pomocí jednoduchých her napomáhá najít cestu sám k sobě i ke svému okolí.

Hry na ,,něco, někoho“, hry v roli jiné osoby prohlubují mezilidské vztahy, rozvíjejí schopnost vcítit se do druhého, rozvíjejí empatii, současně odbourávají stydlivost, trému, ostych, případně i strach začlenit se do kolektivu a společnosti. Hry uvolňují tělesné i duševní napětí.

Říkadla, básničky, učení jednoduchých a později složitějších textů rozvíjí slovní zásobu a pamět´. Propojení mluveného slova s hudbou, zpěvem, pohybem vede k muzikálnosti a spontaneitě.

Výsledkem výuky dramatického kroužku nemusí být vždy hotové představení, ale hlavně samotná cesta, rozvoj a vývoj žáka.

Připravujeme studenty ke studiu na umělecké školy, věnujeme se rétorice, odbouráváme lehké logopedické vady u dětí i dospívajících.

Dramatický, divadelní obor dodává sebevědomí a jistotu v běžném životě, rozvíjí originalitu a fantazii.

Literárně dramatický obor je radost!


Pondělí 16.30 – 18.30

  • přípravné studium I. stupně
  • žáci od 7 do 13 let

Pedagog: Bibi Marešová

Středa 14.15 – 15.45

  • přípravné studium I. stupně
  • žáci od 5 do 7 let

Pedagog: J. Holcová

Středa 16.00 – 18.00

  • základní studium I. stupně
  • žáci od 7 do 13 let

Pedagog: J. Holcová

Vzhledem k omezenému počtu volných míst prosíme o urychlené přihlášení 🙂

Úplata za vzdělávání v ZUŠ (školné)

 pro školní rok 2017/2018

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Studium Studijní zaměření Počet vyuč.

hodin týdně

Výše pololetní

úplaty v Kč

Přípravné studium Přípravná dramatická výchova 2 800
Základní studium I. a II. stupně Skupinová výuka 2,5 900
Skupinová výuka 3 1000
Poznámka: Žáci, kteří studují v ZUŠ jiný obor, mají

50% slevu z výše uvedeného školného v LDO

podle druhu studia 400 až 500

 

Rozvrh ke stažení: ZDE

LDO 2017_18

Comments are closed