Hudební obor

 


Oddělení:

SODOKYOKOPOEKN


Aktuální přehled pedagogů a hudebních nástrojů, které vyučují – naleznete v sekci lidé


školné 2018


Přípravné studium

– žáci Přípravného studia, kteří si v rámci studia zvolili hru na nástroj nebo sólový zpěv mají povinnou výuku

v rozsahu min. 2 vyučovacích hodin týdně – hra na nástroj nebo sólový zpěv + jeden z předmětů v níže

uvedeném rozvrhu:

Místo výuky – budova ZUŠ Dunická 3136/1

 

HO 02

1. až 4. ročník I. stupně Základního studia

– žáci v 1. až 4. ročníku I. stupně ZS mají povinnou výuku v rozsahu min. 2 vyučovacích hodin týdně – hra na

nástroj nebo sólový zpěv + Hudební nauka

Hudební nauka (HN) – místo výuky – budova ZUŠ Dunická 3136/1 – učebna č. 105

HO 01

5. až 6. ročník I. stupně Základního studia, 1. až 4. ročník II. stupně Základního studia

– žáci v 5. ročníku I. stupně ZS mají povinnou výuku v rozsahu min. 2 vyučovacích hodin týdně – hra na nástroj

nebo sólový zpěv + jeden z povinně volitelných předmětů

– žáci  v 6. a 7. ročníku I. stupně ZS podle ŠVP mají povinnou výuku v rozsahu min. 3 vyučovacích hodin týdně

– hra na nástroj nebo sólový zpěv + dva z povinně volitelných předmětů

– žáci  v 1. až 4. ročníku II. stupně ZS mají povinnou výuku v rozsahu min. 2 vyučovacích hodin týdně – hra na

nástroj nebo sólový zpěv + jeden z povinně volitelných předmětů

– povinně volitelné předměty:

– Čtyřruční hra (ČH) – vyučují vybraní pedagogové – informace o výuce žákům (včetně rozvrhu) poskytnou

pedagogové hry na  nástroj nebo sólového zpěvu, případně zástupkyně ředitele

– Improvizace (I) – rozvrh viz níže

– Historicko-estetický seminář (HES) – rozvrh viz níže

– Komorní hra (KH) – vyučují vybraní pedagogové – informace o výuce žákům (včetně rozvrhu) poskytnou

pedagogové hry na  nástroj nebo sólového zpěvu, případně zástupkyně ředitele

– Komorní zpěv (KZ) – vyučující pedagog: vyučují vybraní pedagogové – informace o výuce žákům

(včetně rozvrhu) poskytnou pedagogové hry na  nástroj nebo sólového zpěvu,

případně zástupkyně ředitele

– Poslechový seminář (PS) –  rozvrh viz níže

– Přípravná hudební nauka (PHN – příprava ke studiu na středních, vyšších odborných a vysokých školách

uměleckého nebo pedagogického směru –  rozvrh viz níže

– Souborová hra (SH) –  rozvrh viz níže

– Umělecká dílna (UD) –  rozvrh viz níže

Místo výuky: Budova ZUŠ Dunická 3136/1

HO 03

 

Místo výuky: Jižní náměstí 924/12

HO 04

Comments are closed