Pěvecké oddělení


POPěvecké oddělení


Pěvecké oddělení na naší škole má několik vyučujících pedagogů a vyučuje se jak zpěv sólový, tak i komorní a sborový. Žáci mohou se zpěvem začít již v předškolním věku a prozpívat se mohou dvěma studijními stupni - I.stupeň (1.-7.roč.), II.stupeň (1.-4.roč.). Žáci, zpěváci, pak svoji dovednost mohou předvést na třídních koncertech, ale i na koncertech pěveckého oddělení či na společných školních koncertech.  Novinkou letošního školního roku byla vánoční akce pořádaná ZUŠ v kostele sv.Anežky na Spořilově, kde většina žáků zpívala ve sboru při provedení České mše vánoční - Hej, mistře(J.J.Ryby) a Ti nejlepší obsadili sóla. Doufáme, že se v této započaté tradici bude i na dále pokračovat. Pravidelně se také naši žáci úspěšně zúčastňují různých pěveckých soutěží.

 
Na naší škole vyučují:
 

Comments are closed.