Akce prosince 2022

V prosinci nás čeká celá řada akcí! Těšíme se na Vás! 🙂 7. 12. 2022 – Třídní koncert, žáci Miloše Knoppa a Jany Holcové; 8. 12. 2022 – Rodinné muzicírování; 9. 12. 2022 – Třídní koncert, žáci Vilmy Petrusové; 11. 12. 2022 – Adventní koncert (externí); 12. 12. 2022 – Třídní koncert žáků Kamily Uherkové a Jaromíra Klepáče; 13. 12. 2022 – Rybovka 14. 12. 2022 – Společný koncert; 15. 12. 2022 – Vánoční vystoupení Tanečního oboru; 19. 12. 2022 – Třídní koncert – Navrátilová, Nenadál, Benetková; 20. 12. 2022 – Třídní koncert žáků Jarmily Novotné; 20 12. 2022 – Vánoční zpívání Jiřiček v Zahradě školy; 21. 12. 2022 – Třídní koncert žáků Zuzany Hančilové a Dany Somošové;

Číst dále

Soubor opatření pro zmírnění dopadů inflace

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo soubor opatření pro zmírnění dopadů inflace. V rámci tohoto souboru opatření mohou zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků školy požádat o příspěvek na úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole a o příspěvek na náklady související s účastí žáků na soustředěních. Podrobné informace naleznete v přiložených dokumentech.  

Číst dále

AKCE LISTOPADU 2022

8. 11. 2022 – Koncert Klavírního oddělení; – ZRUŠENO 10. 11. 2022 – Třídní koncert žáci paní učitelky Machovcové; 15. 11. 2022 – Třídní koncert L. Navrátilová a L. Nenadál; 21. 11. 2022 – Třídní koncert – Adamec, Houdek, Zámečník; 24. 11. 2022 – Společný koncert; 30. 11. 2022 – Třídní koncert Volfovi; Těšíme se na Vás!

Číst dále