Historie školy

mělecké školství na Spořilově se začalo rozvíjet v roce 1965, kdy zde vznikla pobočka LŠU Lounských, Praha 4. Vyučován byl pouze hudební obor, a to v pronajatých místnostech v budově Na Chodovci. Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o umělecké vzdělávání v regionu se posléze podařilo získat další dvě budovy – vilky po zrušených mateřských školkách, a to v ulici Boční II. a na Jižním náměstí. 1. 7. 1990 byla škola na žádost pedagogů osamostatněna. Prvním ředitelem školy byl pan Miloslav Vinš, pod jehož vedením škola získala 1. 1. 1992 právní subjektivitu. 1. 9. 1992 se stal ředitelem školy pan PaedDr. Pavel Kloub a v pronajatých místnostech v Bojanovické ulici byla zahájena výuka výtvarného oboru. 1. 4. 1994 nastoupila do funkce ředitelky školy paní Jana Jersáková a v  témže roce se škola rozrostla o další objekt – budovu po bývalé mateřské škole v Dunické ulici, kam se po rekonstrukci a přístavbě v roce 1995 přestěhovala výuka z budovy Na Chodovci, kde byla většina tříd nevyhovujících. Škola tímto získala 15 nových tříd, koncertní a taneční sál a zahájila výuku dalších dvou oborů – tanečního a literárně-dramatického. Výuka výtvarného oboru se z pronajatých prostor v Bojanovické ulici přestěhovala do budovy Boční II., takže škola od roku 1995 až do současnosti vyučuje všechny čtyři umělecké obory. Od 1.2. 2016 nastupuje nový ředitel Mgr. Josef Zámečník a v témže roce přijala škola čestný název Základní umělecká škola Vadima Petrova.

Comments are closed.