Současnost školy

Jak již bylo uvedeno v historii školy, škola vyučuje ve třech budovách, ve kterých je 23 plně vyhovujících tříd včetně koncertního a tanečního sálu. Materiální a technické podmínky výuky jsou velmi dobré až vynikající. Budovy jsou průběžně rekonstruovány a pravidelnými opravami udržovány v patřičném stavu. Učebny jsou vkusně vybaveny kvalitním nábytkem, nástroji i technikou. Žáci i pedagogové mohou využívat rozsáhlý archiv hudebních nástrojů, který je velice dobře spravován. K dispozici je i další didaktická technika, a to včetně elektrotechniky. Výtvarný obor má keramickou pec a tiskařský lis. Škola má vlastní koncertní sál s kapacitou 100 míst k sezení. Taneční sál je vybaven potřebným nářadím, multimediální technikou a speciální podlahovou krytinou. Pedagogický sbor je plně aprobovaný a jeho členové i se i nadále vzdělávají. Management školy je velmi dobrý, opírá se o organizační řád, jehož jednotlivé součásti jsou v souladu s obecně platnými předpisy. Všechny aspekty manažerských funkcí jsou bedlivě sledovány a upravovány v rámci legislativních změn a moderních trendů v oblasti řízení. Systémy řízení jsou fungující a plně odpovídají požadavkům dnešní doby, a to včetně využití počítačových technologií při zpracování statistických a výstupních dat a materiálů. Pedagogická rada se pravidelně schází. Oblast vnitřních a vnějších komunikací je na vysoké úrovni. Škola má velmi dobře propracovaný vnitřní i vnější informační systém, a to včetně využití informačních technologií. Vztahy mezi jednotlivými aktéry vzdělávání jsou korektní a vřelé. Škola soustavně a dobře spolupracuje s rodiči, má časté osobní kontakty a dobrou kooperaci se zřizovatelem a dalšími institucemi. V rámci své činnosti spolupracuje s mnohými partnery a organizacemi. Nově navázala škola spolupráci se zahraničními školami - Městská hudební škola Weil am Rhein v Německu a základní umělecká škola Senec na Slovensku.

Na škole probíhá několik dlouhodobých projektů, které jsou nedílnou součástí zaměření školy a její vize a jsou popsány v následující kapitole. V uvedeném složení nemusí být provozovány pravidelně. Jejich počet je vždy upřesněn v plánu práce pro daný školní rok.

Comments are closed.