Jiřičky

dětský pěvecký sbor naší školy 

jiricky_complete_forschvalit

  • Jiřičky, jsou dětský přípravný pěvecký sbor, který působí na naší škole pod perfektním vedením paní učitelky Karolíny Hejzlarové od roku 2017. Děti ve věku 5–9let se během výuky hravou formou seznamují se základy pěvecké techniky a prostřednictvím jednoduchých dětských písní pronikají do tajů hudebního světa. Při výuce dětí využívají rytmických a pohybových prvků, perkusivní nástroje a klavírní doprovod jsou nedílnou součástí vystoupení našich Jiřiček.Jiřičky pravidelně vystupují na společných koncertech naší školy a především jsou ozdobou významných akcí např.:Česká mše vánoční, Imatrikulace Akademie Seniorů, ZUŠ Open atd...Repertoár sboru zahrnuje především písně českých autorů 20. století a písně lidové, ale také skladby z pera Vadima Petrova.
 

 

   

Comments are closed.