Hudební obor

 

Oddělení:

SO    
DO  
KYO  
KO      
PO      
 • nově pro Vás otevíráme oddělení populárního zpěvu, které patří pod oddělení pěvecké
 • populární zpěv

EKN        
 
 
Přípravné studium
 • žáci Přípravného studia, kteří si v rámci studia zvolili hru na nástroj nebo sólový zpěv, mají povinnou výuku v rozsahu min. 2 vyučovacích hodin týdně – hra na nástroj nebo sólový zpěv + jeden z předmětů v uvedených rozvrzích. Místo výuky – budova ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1
1. až 5. ročník I. stupně základního studia
 •  žáci v 1. až 5. ročníku I. stupně základního studia mají povinnou výuku v rozsahu min. 2 vyučovacích hodin týdně - hra na nástroj nebo sólový zpěv + Hudební nauka. Hudební nauka (HN) - Místo výuky – budova ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1 – učebna č. 105
6. až 7. ročník I. stupně základního studia, 1. až 4. ročník II. stupně Základního studia
 • žáci  v 6. a 7. ročníku I. stupně ZS podle ŠVP mají povinnou výuku v rozsahu min. 3 vyučovacích hodin týdně
 • hra na nástroj nebo sólový zpěv + dva z povinně volitelných předmětů
 • žáci  v 1. až 4. ročníku II. stupně ZS mají povinnou výuku v rozsahu min. 2 vyučovacích hodin týdně - hra na nástroj nebo sólový zpěv + jeden z povinně volitelných předmětů
povinně volitelné předměty:
 • Improvizace (I)
 • Historicko-estetický seminář (HES)
 • Komorní hra (KH)
 • Komorní zpěv (KZ)
 • Poslechový seminář (PS)
 • Orchestrální hra (Oh)
 • Hudební seminář (HS)
 • Souborová hra (SH)

školné 2018

Comments are closed.