Elektronické klávesové nástroje


EKN

Elektronické klávesové nástroje

Výuka na elektronické klávesové nástroje je mladým oborem na Základních uměleckých školách. V souvislosti s rozvojem moderních technologií v hudbě je ale stále žádanější. Pro dnešní děti je samozřejmostí ovládání počítače, mají proto i blízko k ovládání klávesového nástroje po technické stránce.


Žáci si osvojí základy klavírní techniky ne nepopulárním cvičením stupnic a etud, ale na základě interpretace jim blízkých skladeb především z oblasti současné populární hudby. Metodikou výuky je hra jako u klavíru všemi deseti prsty, ale hlavně hra s doprovodnou automatickou jednotkou, která nahrazuje doprovodnou kapelu, kdy po rozdělení klávesnice na dvě části hraje levá ruka akordy a pravá melodii. Žáci se tímto učí základním znalostem harmonie a pohotové hře podle akordických značek. Ve vyšších ročnících se učí žáci samostatnému aranžování a programování skladeb. Tímto je pro ně tento obor zábavný a tvůrčí, protože mohou uplatňovat své nápady a výuka je potom často spíše vzájemnou spoluprací s pedagogem.

Je nezbytně nutné, aby rodiče kupovali nástroj až po konzultaci s pedagogem, protože své dítě ušetří toho, že bude doma cvičit na jiný nástroj, než na který hraje v hodinách.

Na naší škole vyučují EKN tito pedagogové:
  • Dana Jägerová – vedoucí oboru, absolventka Státní konzervatoře v Praze v oboru klavír a Konzervatoře Jaroslava Ježka v oboru populární zpěv. Mnohaleté zkušenosti jako populární a jazzová zpěvačka, klavíristka, klávesistka a aranžérka tanečního orchestru.
  • Richard Volf – absolvent Státní konzervatoře v Praze v oboru trubka, 30-letý pobyt v Německu, kde hrál na klávesy v rockové kapele a vyučoval klávesy na německých školách.
  • Jan Danda
  • Bc. Monika Dušíková

Comments are closed.