Kytarové oddělení


KYOV kytarovém oddělení nabízíme tři možnosti studijního zaměření

  • hra na kytaru,

  • hra na elektrickou kytaru,

  • hra na baskytaru.

Studijní program trvá 7 let v I. cyklu a 4 roky ve II. cyklu, které se absolvují po sobě. Výuka probíhá každý týden v délce 45 minut hry na nástroj a 45 minut hudební teorie.


Hra na kytaru

V tomto studijním zaměření žák hraje na klasickou kytaru (tzv. španělku) s nylonovými strunami. Žák je veden k osvojení si prstové techniky hry (vybrnkávání) pravé ruky. Studium se zaměřuje na zvládnutí přečtení notového zápisu, a to jak jednotlivých tónů, tak i akordů (v podobě notového zápisu i akordových značek). Absolvent se naučí ovládat všechny základní techniky hry na kytaru, jako legato, barré, flažolety, tremolo či rasgueado. Získané dovednosti zvládne uplatnit nejen při hře klasických skladeb ale i v rámci ostatních hudebních žánrů. Klasická kytara patří k oblíbeným nástrojům zejména pro svůj měkký zvuk. Španělská kytara je výjimečným nástrojem, protože umožňuje zahrání skladeb a písní jediným hráčem, který hraje melodii a zároveň se na nástroj sám doprovází, což je jinak u většiny hudebních nástrojů fyzicky nemožné (vyjma klavíru). Jedna kytara tak dokáže nahradit celý orchestr.

Hra na elektrickou kytaru

V tomto studijním zaměření žák hraje na elektrickou kytaru s kovovými strunami. Žák je veden k osvojení si techniky hry trsátkem, orientaci při hře stupnic a jejich harmonizaci – učí se tedy dotvářet akordový doprovod k melodii. Dále se naučí ovládat kombo a práci se zvukem nástroje při různém nastavení snímačů. Studium je zaměřeno primárně na populární hudbu. Učí se improvizovat a poznává možnosti nástroje napříč hudebními žánry.

Hra na baskytaru

V tomto studijním zaměření žák hraje na čtyřstrunnou elektrickou basovou kytaru. Žák se naučí číst noty v basovém klíči a orientovat se ve stupnicích. Žák je dále veden k nácviku doprovodných basových figur, které se uplatní při doprovodné hře s kapelou nebo orchestrem.

Studijní cíle a možnosti realizace žáka

Zamýšlený cíl každého pedagoga představuje vždy žák nadchnutý pro kytaru a bažící po stále náročnějších skladbách. Uvědomujeme si však, že ohniska zájmu se s postupujícím věkem dítěte proměňují. Naším primárním cílem je proto přivést žáka k pozitivnímu vztahu k hudbě, aby ji rád poslouchal, navštěvoval koncerty. Dále bychom si přáli, aby žák měl svůj nástroj rád a na hraní se těšil. Žáka, který by se chtěl hudbě věnovat profesionálně, podpoříme a uděláme vše pro jeho přípravu na přijímací zkoušky na konzervatoř.

Hra na hudební nástroj vyžaduje pravidelnou domácí přípravu, bez které to nikdy nebude ono. My se však snažíme ozvláštnit studium, aby to neznamenalo jen týdenní docházku na hodiny. Každoročně pořádáme několik koncertů čistě kytarových nebo smíšených, koncertujeme v prostorách školy i mimo ni na festivalech či hudebních přehlídkách.

A jelikož s jídlem roste chuť, mohou se trošku pokročilejší žáci účastnit hry v kytarovém souboru, blues jazzovém big bandu, smyčcovém souboru nebo v kapele.

Možnost pronájmu nástroje od školy

Chtěli byste u nás studovat hru na kytaru, ale nemáte doma nástroj? Bojíte se, že dítě za rok vyroste a stávající nástroj mu nebude stačit?

U nás strach mít nemusíte. Kytarové oddělení disponuje unikátním nástrojovým fondem, který čítá několik desítek kytar všech dětských velikostí. Využijte tedy možnosti pronajmout si dětský nástroj od školy. Vyjde to levněji a když dítě povyroste, jednoduše kytaru vyměníme za větší, aby se mu stále pohodlně hrálo. Vlastní nástroj můžete koupit až poté, co potomek odroste ze všech dětských velikostí.

A kterou kytaru si tedy mám vybrat?

Je dobré si uvědomit, že na oba druhy kytar se hraje trošku rozdílným způsobem, byť mají mnohem víc stejného než odlišného. Klasická kytara umožňuje nejen hraní klasické hudby, ale při osvojení techniky hry na ní lze hrát všechny moderní žánry. Získané technické dovednosti uplatníte rovněž v country, flamencu, jazzu, popu, rocku nebo u táboráku. Elektrická kytara najde uplatnění především při hraní v kapelách, ať už jako sólový nebo doprovodný nástroj.

U obou kytar se žák naučí číst noty i akordové značky. Ladění u obou nástrojů je stejné. Technika levé ruky je v zásadě totožná. Jde o nástroje příbuzné, které lze v praxi dobře kombinovat.

V každém případě lze studijní zaměření v průběhu studia změnit, takže nezoufejte, že byste zvolili špatně.

Pedagogové kytarového oddělení

Čvančara Michal

Ešnerová Lenka

Horká Zdeňka

Knopp Miloš

Kouřilová Alena

Mach Petr

 

Comments are closed.