Mgr. Josef Zámečník

Spořilov jsem si zamiloval…,

říká ředitel Základní umělecké školy Vadima Petrova v Praze na Spořilově Mgr. Josef Zámečník, vynikající český trumpetista, hudební teoretik a pedagog, jeden z mála hudebníků, kteří mohou umocňovat svým uměním nádheru a lesk slavnostních mší v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, celebrovaných kardinálem Dominikem Dukou. Josef ZámečníkJosef Zámečník se narodil do muzikantské rodiny v Úsobí na Českomoravské vrchovině. Základy hry na trubku získal u strýce Jiřího Růžičky, a když mu bylo osmnáct let, nastoupil na Pražskou konzervatoř do třídy Josefa Svejkovského. Stále častěji se začal obracet k barokní hudbě, jednak jako sólový hráč, ale zároveň také založil vlastní komorní žesťový soubor, který od roku 1979 reprezentuje české trubačské umění doma i v zahraničí (Španělsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Kanada, USA a další země). Hudební setkání zcela jiného druhu čekala Josefa Zámečníka coby člena orchestru Hudebního divadla v Karlíně, kde započal svou dráhu profesionálního orchestrálního hudebníka, a stejně tak během čtyřletého působení ve Filmovém symfonickém orchestru. Své hudební vzdělání završil studiem na Akademii múzických umění v Praze pod vedením Václava Junka a Miroslava Kejmara. Se svým souborem přešel pod křídla katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a tamního ředitele kůru Josefa Kšici. Od roku 2002 stojí tedy Josef Zámečník v čele Pražských katedrálních žesťů. Nejenže hraje špičkově na moderní trubku, ale patří rovněž k malé skupince interpretů, kteří se u nás věnují hře na původní barokní trubku (clarinu). A že i tento nástroj ovládá skutečně mistrovsky, nejlépe dokládá skutečnost, že je pravidelně zván ke spolupráci s renomovanými domácími i zahraničními soubory specializujícími se na tzv. historicky věrnou interpretaci. Barokní hudbu neopouští Josef Zámečník ani v teoretické rovině – v odborných kruzích byl velmi vysoce hodnocen dokument s názvem „Jak se kdy v Čechách troubilo“, který v roce 1998 vytvořil pro Českou televizi. Častým hostem je tento umělec ovšem i v nahrávacích studiích. Pokud se týká výše zmíněné historické trubky – clariny, Josef Zámečník 2se souborem Arsatius Consort natočil pro mnichovskou firmu Musica Bavarica šest kompaktních disků, se souborem Capella Regia Musicalis realizoval u labelu Deutsche Grammophon (v edici Archiv Produktion) CD Magdaleny Kožené s Pastorelami a Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby, s orchestrem Musica Florea dal zase vzniknout CD s hudbou Pavla Josefa Vejvanovského, podepsán je i pod vůbec první nahrávkou varhanních koncertů Františka Xavera Brixiho na dobové nástroje atd. Nahrávky s použitím moderní trubky jsou v případě Josefa Zámečníka nesčetné jenom s vlastním souborem; kromě úspěšného CD Musica Tubicinalis Pragensis natočil více než hodinu komorní žesťové hudby pro Český rozhlas. À propos, víte, že početná diskografie Josefa Zámečníka se pyšní jedním unikátem? Kompaktní disk s názvem „Hudba v katedrále sv. Víta – Zvěstování“ je totiž prvním a jediným titulem, který byl v těchto nádherných prostorách dosud natočen. Své cenné znalosti a zkušenosti si Josef Zámečník nenechává pro sebe; obohatil jimi studenty konzervatoře ve Josef Zámečník 3venezuelském Caracasu a předává je i studentům pražských konzervatoří, zejména Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené, kde působí již od roku 1996. Je pedagogem velmi vyhledávaným a oblíbeným. Vynachválit si ho ostatně nemohou ani nejmladší adepti hry na trubku, které vyučuje ve spořilovské ZUŠ. Post ředitele této školy zastává Josef Zámečník od 1. února loňského roku. Ve své funkci si vytyčil nelehké cíle, které se mu nicméně daří úspěšně naplňovat a škola se pod jeho vedením proměňuje nejen po vnější stránce, nýbrž i po stránce vnitřní. V hudebním oboru nově nabízí hru na akordeon, bicí nástroje či elektrickou kytaru, značně posílena je výuka žesťových nástrojů (ke stávajícímu pozounu přibyla trubka, lesní roh a tuba). Literárně-dramatický, taneční a výtvarný obor procházejí zásadní reorganizací. „Spořilov jsem si zamiloval… Je to tu nádherné…,“ říkal s dojetím v hlase Josef Zámečník 19. prosince loňského roku v naprosto přeplněném kostele sv. Anežky České, krátce před zahájením Rybovy České mše vánoční – projektu, jímž „jeho“ ZUŠ doslova spojila obyvatele Spořilova. Že za ním stál právě on, stejně jako za novým názvem školy, pojmenované nyní po hudebním skladateli Vadimu Petrovovi, jistě netřeba dodávat. Nezbývá než popřát panu Josefu Zámečníkovi do jeho navýsost krásné, avšak neobyčejně náročné práce hlavně hodně zdraví, štěstí a životního elánu. Mgr. Jarmila Novotná, hudební publicistka

Comments are closed.