Přijímací zkoušky na ZUŠ Vadima Petrova

Připravili jsme pro Vás kurikulum k Přijímacím zkouškám pro školní rok 2023/2024
  • Přijímací zkoušky na výtvarný obor (VO) pro školní rok 2023/2024 budou probíhat formou kolektivní zkoušky trvající 45 minut dne 2. 5. 2023 dle vybraného času v online přihlášce, kterou naleznete na stránkách školy. K vykonání zkoušky budou uchazeči potřebovat vlastní pastelky a tužky. Zkouška začíná vždy v přesný čas na adrese Boční II čp.7. v učebně Výtvarného oboru nahoře v patře. Pedagog uchazečům představí výtvarný úkol, který dle pokynů zpracují na pracovní arch, který obdrží s představením úkolu. Uchazeči budou v průběhu zkoušky dotazováni na témata spojená s výtvarným viděním světa, barev, kompozice a konkrétními dotazy na zpracování svých pracovních listů. Zkoušku vykonává uchazeč bez přítomnosti rodiče. Ti mohou počkat před třídou nebo v chodbě školy.
 
  • Přijímací zkoušky na Literárně - dramatický obor (LDO) pro školní rok 2023/2024 budou probíhat dne 22. 5. 2023 v Tanečním sále na adrese Dunická 3136/1 Praha 4 Spořilov formou kolektivní zkoušky. Čas zkoušky vyberete v online přihlášce, kterou naleznete na stránkách školy. K vykonání zkoušky není třeba žádných speciálních pomůcek.
 
  • Přijímací zkoušky na Taneční obor (TO) pro školní rok 2023/2024 budou probíhat dne 2. 5. 2023 v Tanečním sále na adrese Dunická 3136/1 Praha 4 Spořilov formou kolektivní zkoušky. Čas zkoušky vyberete v online přihlášce, kterou naleznete na stránkách školy. K vykonání zkoušky není třeba žádných speciálních pomůcek. Doporučen je pouze sportovní oděv.
 
  • Přijímací zkoušky na Hudební obor (HO) pro školní rok 2023/2024 budou probíhat ve dnech 2. 5. – 4. 5. 2023, pak 22. 5. – 25. 5. 2023 v ředitelně školy na adrese Dunická 3136/1 Praha 4 Spořilov formou individuální. Termín a čas zkoušky vyberete v online přihlášce, kterou naleznete na stránkách školy. K vykonání zkoušky není třeba žádných speciálních pomůcek.
 
  • Výsledky zkoušek na naší ZUŠ přichází zákonným zástupcům uchazečů formou rozhodnutí do uvedeného e-mailu v přihlášce uchazeče. Pořadí a výsledky zkoušek, budou uvedeny dle ID přihlášek také na webu školy.

Comments are closed.