výběrové řízení

ZUŠ Vadima Petrova - vyhlašuje dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), v platném znění výběrové řízení na "Úprava vstupu a schodišťového prostoru v objektu ZUŠ Vadima Petrova, vzhledek k jejich technickému stavu a bezbariérovému zpřístupnění 1 n.p."
  • Odkaz v plném znění - ZDE

Comments are closed.